Lenka Hetverová

GDPR

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem newsletteru nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své
osobní údaje. Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Doporučuji vám proto seznámit se s
ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně
osobních údajů).

Správcem vašich údajů je Lenka Hetverová, IČO 05068541, se sídlem Pstruhová 2581, 28802
Nymburk. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tzn. určuji, jak budou osobní údaje
zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu, a jak vybírám případné další zpracovatele,
kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na mou
e-mailovou adresu nemcinaslenkou@seznam.cz.
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované
platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:
budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to
především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních
údajů, umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně
osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto
účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné
povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing – zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte
využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem,
dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás novinky zajímají.
Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu. V obou
případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném
e-mailu.

Cookies
Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce
zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a
přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť
věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.
Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů.
Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají
stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá
možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo
zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
Jelikož nemám žádné zaměstnance ani spolupracovníky, k vašim osobním údajům mám přístup
pouze já. Avšak pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a
na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: WordPress,
Google Analytics, Ecomail, Simpleshop.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a
zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě budu při výběru na zpracovatele
klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv
využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: nemcinaslenkou@seznam.cz.
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování
osobních údajů. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní
jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na
doplnění a změnu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se
domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně,
ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru).

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako
při využití práva na přístup, jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě.
Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechci na vás zapomenout, ale pokud si
to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého
systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 14
dní.
V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové
doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje,
které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou
stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete
o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě
mého oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech
můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost
Dovoluji si vás ujistit, že mí zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní
údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních,
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po
skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány
žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.9.2020.