Jak napsat správně E-Mail v němčině

22.03.2023

Pozdravy německy

  • Oslovení (Anrede)

Pro perfektně napsaný E-Mail v němčině je výběr správného oslovení velmi důležitý. Je-li to jenom trochu možné, vyvarujte se příliš širokého oslovení typu "Sehr geehrte Damen und Herren", použijte raději adresnější způsob, tj. "Sehr geehrter Herr.../Sehr geehrte Frau..."

Nezapomeňte, že pravidla etikety platí i v korespondenci. Oslovujete více lidí najednou? Postupujte podle hierarchie, šéf bude vždy na prvním místě :) Tím spíš, pokud je vaší nadřízenou žena.

Formálně nebo neformálně?

To je další kritérium, podle kterého budete přizpůsobovat oslovení. Obchodní partneři nebo dodavatelé by měli být osloveni formálně, ale v praxi se to často nedodržuje tak přísně. Nepouštějte se ale do příliš neformálních oslovení jako "Servus" nebo "Hey", daleko více se zde hodí obyčejné "Hallo"

  • Tělo E-Mailu 

E-Mail není román a tím by se měl každý pisatel řídit. Pište pokud možno stručně, používejte jednoduché věty (zvláště pokud se německy teprve učíte a nemáte ještě potřebnou jistotu) a srozumitelné výrazy. Ani přemíra emotikonů není dobrý nápad. Nesnažte se za každou cenu předvést, že už umíte vedlejší věty a soustřeďte pozornost na bezchybné jednoduché věty

Pár tipů:

- pozor na správný slovosled v oznamovacích větách - ať už přímý nebo nepřímý...- s tím vám můžu pomoci 

- pamatujte na slovesa, která mají odlučitelnou předponu - tato předpona bude vždy až na konci věty

- nezapomeňte ani na správný pravopis (zejména na velká počáteční písmena u podstatných jmen nebo na složeniny)

  • Rozlučte se (Grußformeln)

V němčině máte na výběr mnoho variant, jak váš E-Mail správně zakončit. Nejčastějším pozdravem je "mit freundlichen Grüßen". Tímto pozdravem určitě nic nezkazíte, je univerzální i formální. Existují ale i další způsoby, pojďme si nyní představit pár z nich:

- "freundliche Grüße" 

- "herzliche Grüße"

- "viele Grüße"

- "freundliche Grüße nach..." - pokud zdravíte do konkrétního místa

- "mit Vorfreude auf unser Treffen" - využijete, pokud máte s dotyčným naplánovanou schůzku na později

Důležité pravidlo: po závěrečném pozdravu nenásleduje čárka, tečka nebo nedejbože vykřičník, jako to známe z češtiny

zum Beispiel:

mit freundlichen Grüßen

Lenka Hetverová

pozdravy německy
pozdravy německy