Němčina: 5 zajímavých faktů

07.04.2022


1. Všechna podstatná jména se píší s velkým počátečním písmenem

A neexistuje pro to žádná výjimka :) Oproti jiným jazykům je psaní velkých počátečních písmen u substantiv německých specifikem a často dělá studentům problém si na tento fakt zvyknout. 


2. Jedno zvláštní písmeno - das ß - Eszett

Ostré "s" následuje po dlouhé samohlásce nebo dvojhlásce, nikdy ho nenajdete na začátku věty a tak trochu nahrazuje dvě "s" za sebou.

  • - ss za sebou se vyslovuje krátce (ich muss)
  • - ostré ß se vyslovuje dlouze (ich weiß)


3. Okolo 46% podstatných jmen je ženského rodu

Ženský rod v němčině zřetelně převažuje nad mužským rodem (34%) a středním rodem (20%). 

A pak že máme nerovnoprávnost :) 

A jak lze ženský rod poznat? Podle typických koncovek! 

  • -heit/-ung/-keit/-schaft/-tion/-ität/-ik
Koukněte na můj příspěvek o ženském rodu na Instagramu: 

4. Němčina má na rozdíl od angličtiny, italštiny nebo španělštiny 3 rody

Zatímco v angličtině se rod nerozlišuje, němčina má hned tři - mužský (Maskulinum), ženský (Femininum) a střední (Neutrum), podobně jako je tomu v češtině. Dobrá zpráva je, že v množném čísle (Plural) nehraje rod žádnou roli - zde se používá jednotný člen "die".

5. Nejdelší slova na světě

Němci si ve složených slovech libují, i proto nejdelší slova na světě najdeme v němčině.

Tři příklady za všechny (viz Duden):

  • Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung mit 67 Buchstaben
  • Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz mit 63 Buchstaben
  • Verkehrsinfrastrukturfinanzierungsgesellschaft mit 46 Buchstaben