Reference

Němčinu se učím šest let a již třetím rokem navštěvuji Lenčiny soukromé hodiny. Jsou všestranně zaměřené, a tak se zdokonaluji nejen v ústním projevu, ale zároveň i v dalších oblastech, jako je čtení, poslech nebo gramatika. Každá lekce je rovněž věnována opakování gramatiky a rozšiřování slovní zásoby. Hodiny mohu doporučit naprosto každému, jsou vhodné jak pro ty, kdo se chtějí pouze udržet v jazykové kondici, tak pro ty co se chystají na složení zkoušek.

Petr J.


Jakým tempem se člověk bude učit, záleží vždy na něm samotném, na jeho vůli a také na jeho časových možnostech. Lenka naštěstí neučí strojovým stylem. Hodiny jsou šité na míru, metodická cvičení se v přiměřeném tempu střídají. Mimo výuku samotnou také dokáže otevřít člověku dveře do světa jazykového sebevzdělání na zahraničních webových portálech. Za mě spokojenost, objednávám dalších 20 lekcí.

Vojtěch R.

Našla jsem si práci v německé firmě a bez lektora němčiny to nešlo. Německy jsem se nikdy neučila, pouze mám základy ruštiny a angličtiny. Šéf na mě tlačil a potřebovali jsme si rozumět. Po roce výuky s Lenkou si bez problému objednám v restauraci, pobavím se s paní na benzínce a co je nejdůležitější, domluvím se nejen se šéfem, ale i s ostatními kolegy. Se šéfem si pravidelně telefonujeme a myslím, že ani tento typ komunikace mi nečiní žádný problém. Za Lenku jsem vděčná, protože je vždy na každou hodinu připravená s individuálním plánem.

Věra N.

S Lenkou mám konverzační minilekce, které mi naprosto vyhovují. Před každou lekcí si dopředu zvolíme téma, o kterém se budeme na lekci bavit. To mi dává výhodu v tom, že se můžu trochu dopředu připravit. Úžasné na lekcích je, že se nemusím bát, že něco řeknu špatně, lekce probíhají ve velmi přátelském duchu a bez stresu. Už teď na sobě vidím pokrok, jsem si celkově jistější a dokážu rychleji zareagovat.

Klára K.